Algemene voorwaarden facturen en opleidingen

Artikel 1: Voorschotten en aanbetalingen 

Indien de klant de voorschotbetaling niet in orde brengt binnen de 48 uren na aanmaken van een afspraak, wordt de afspraak geannuleerd.
De voorschot wordt gestort op de IBAN rekening op naam van FMKBEAUTY - BE91 7512 1221 0576. Wij raden aan om de betaling met een screenshot op te slaan als bewijs van betaling en datum. Dit dient als bewijs en bescherming voor de klant.

Bij het tijdig annuleren van een afspraak (ten laatste 48 uur voor de behandeling) kan de betaalde voorschot binnen de drie maanden gebruikt worden voor het maken van een nieuwe afspraak of behandeling. Dit wordt uiteindelijk van het totaalbedrag afgehouden. Indien de klant wenst om geen nieuwe afspraak meer te maken en later als 48 uur annuleert, dan verliest de klant zijn/haar betaalde voorschot. Dit geldt ook voor te laat annuleren en niet komen opdagen voor de afspraak. De klant ontvangt enkele dagen op voorhand een herinneringsbericht. Gelieve deze te bevestigen zodat wij zeker zijn van de aanwezigheid van de klant. In geen geval wordt er een terugbetaling gedaan, enkel in geval van zwangerschap of ernstige ziekte waardoor de behandeling niet toegepast kan of mag worden, op advies van een arts wordt de voorschot terugbetaald.

Indien men een pakketprijs met actie boekt (bv. 5 sessies) en deze vooraf betaalt, wordt er (als men besluit om minder sessies te nemen) géén terugbetaling gedaan van de overgebleven sessies.

Bij sommige behandelingen vragen wij géén voorschot. Voor deze behandelingen gelden de volgende regels;

- Bij annulatie later dan 48 uur of niet komen opdagen, dient de klant vooraf 100 euro te betalen bij uw vervolg afspraak.

- Zolang wij geen betalingsbewijs ontvangen, is het niet mogelijk om een nieuw afspraak te boeken.

- Wij sturen hiervoor een factuur op via mail waar de klant akkoord mee gaat dat indien de klant de afspraak vergeet te annuleren, zij verplicht is om deze betaling uit te voeren.
- Wij sturen enkele dagen op voorhand een herinneringsberichtje die de klant dient te bevestigen.

Aankopen & opleidingen

Artikel 2.1 : Annulering van een bestelling of aangevraagde factuur

Indien de klant zich inschrijft en vervolgens de overeenkomst van de combinatie cursus powderbrows en lippigmentatie, powderbrows basis, powderbrows master, eyeliner, eyeliner en lippigmentatie of lippigmentatie cursus annuleert of indien de overeenkomst door zijn/haar toedoen geen doorgang kan vinden, is hij/zij aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de opleiding en het inhouden van het voorschot bedrag van €500, tenzij de klant beslist om de overeenkomst te verplaatsen naar een latere datum die wordt vastgelegd  binnen 48 uur na annulering. Het wijzigen van een opleiding naar een latere datum kan maar eenmaal plaatsvinden en is na deze wijziging definitief.

Bij het reserveren van de deepliner opleiding, zijn wij genoodzaakt om €500 forfaitaire bedrag in te houden als compensatie voor het annuleren van de opleiding, tenzij de klant beslist om de overeenkomst te verplaatsen naar een latere datum die wordt vastgelegd  binnen 48 uur na annulering. Het wijzigen van een opleiding naar een latere datum kan maar eenmaal plaatsvinden en is na deze wijziging definitief.

Bij annulatie door overmacht wordt er een tegoedbon uitgekeerd dat gebruikt kan worden voor andere of toekomstige opleidingen en/of behandelingen.

 

Artikel 2.2 : Annulering online training

Bij online trainingen is restitutie niet mogelijk. De online training kan worden gewijzigd naar een andere online training, op voorwaarde dat de klant nog niet is toegevoegd op het training platform en dus de online training niet heeft bekeken. 

 

Artikel 2.3 : Boeken en annuleren van een masterclass gegeven door externe permanente make-up specialisten

Masterclasses of cursussen gegeven door gast trainers kunnen niet geannuleerd, terugbetaald of verzet worden vanwege reeds voorbereidde schema's en contractdeals met de gast specialisten. De persoon die zich hiervoor inschrijft is verantwoordelijk voor het opdagen op de juiste dag, datum en plaats van de masterclass. Giftcards, tegoedbonnen, kortingscodes of andere vouchers van FMKBEAUTY kunnen niet worden verrekend met trainingen waarbij een gast trainer les geeft.

Artikel 3 : Annulering  – klachten - schade

Bij gebreken worden de bijkomende kosten vergoedt door FMKBEAUTY, indien er na een grondige analyse zo wordt bepaald door FMKBEAUTY. Bij schade van producten bij levering, verzending of plaatselijke aankoop (verbruiksgoederen of gebruiksgoederen) wordt er beroep gedaan op de garantie van de producten en zonder bijkomende kosten voor de klant. De klant dient geconstateerde gebreken binnen 24 uur na levering of aankoop telefonisch of mondeling aan te geven. In geen geval wordt er een terugbetaling gedaan. Het annuleren van afspraken voor behandelingen dienen te gebeuren uiterlijk ten laatste 48 uur op voorhand. 

Artikel 4 : Aanvaarden van de verkoopvoorwaarden

Aanvragen van een factuur of bestelling bij FMKBEAUTY heeft als gevolg dat de klant erkent kennis te hebben genomen en de verkoopsvoorwaarden aanvaard. Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant. Indien er geen factuur wordt gevraagd door de klant, wordt er verondersteld dat de voorwaarden en prijzen reeds zijn besproken (mondeling of telefonisch).

 

Artikel 5 : Prijs en belastingen

De totaalprijs die op de factuur staat is altijd het eindtotaal en dient gerespecteerd te worden. Enkel als de prijs niet overeenkomt (mondeling of telefonisch) met het afgesproken bedrag kan de overeenkomst worden aangepast. Alle taksen en de BTW zijn ten laste van de klant.

 

Artikel 6 : Betalingstermijn

De factuur moet betaald worden binnen het aantal dagen dat is opgegeven op de factuur dat vermeld staat onder vervaldatum. Indien de klant niet tijdig betaalt, komt er een schadevergoeding bij van 10% op het totaal bedrag. Er worden geen nieuwe afspraken, opleidingen, bijwerkingen of leveringen gedaan aan klanten die nog openstaande schulden hebben. De betaaltermijnen die worden aangeboden vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant om dit tijdig en correct te betalen. Bij wanbetaling van de betalingstermijnen voor de opleidingen, wordt dit doorgegeven aan de advocaat en deurwaarder en zullen er juridische stappen gezet worden.